V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Д.В. Корбутяк, С.В. Токарєв, О.М. Шевчук, Г.А. Ільчук,
В.С. Токарев, С.І. Будзуляк, А.О. Курик // Журнал нано- та електронної фізики. Т.5, В.4, С.04066-04070 (2013)