V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Jinfeng Zhang,Wencheng Chen,Sergii Kalytchuk,King Fai Li,Rui Chen,Chihaya Adachi,Zhan Chen,Andrey L. Rogach,Guangyu Zhu,Peter K.N. Yu,WenJun Zhang,KokWaiCheah,Xiao-Hong Zhang, Chun-Sing Lee// ACS Appl. Mater. Interfaces2016, 8 (18), 11355–11365.