V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

G. Telbiz, A. Stronski // В сбірнику тез доповідей VI-ої Української наукової конференції з фізики напівпровідників (УНКФН-6, Чернівецький університет, ISBN 978-966-423-295-8), С. 232-234. (2013)