V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Ляшенко О.В., Власенко О.І., Киселюк М.П., Велещук В.П.  2-е видання, доповнене та виправлене. – Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 204 с. (11,9 ум.друк.аркушів). – Тираж 300. – ISBN 978-966-439-626-2.