V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

С.М. Левицький, В.А, Гнатюк, О.І. Власенко, H. Lambropoulos, T. Aoki. ‑  Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників ”Лашкарьовські читання 2007”. Збірник тез. ‑ 2007. ‑ С. 78. (25-26 квітня, 2007, Київ, Україна).