V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

С.М. Левицький, О.І. Власенко, О. Стронський,  П.О. Генцарь, В. Папуша, Ц.А Криськов, М.Киселюк   // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики, ЕВРИКА-2006, збірник тез, Львів, 15-17 травня 2006р, С. А12.