V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

І.В. Лисий, О.І. Власенко, О. Стронський, П.О. Генцарь, І. Янчук, Ц.А. Криськов, А. Губанова    //  Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики, ЕВРИКА-2006, збірник тез, Львів, 15-17 травня 2006 - С. А49.