V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Strikha

 

Стріха Максим Віталійович

 

Головний науковий співробітник відділу теоретичної фізики в Інституті фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

 

 

 

Біографія

Максим Віталійович працює в теоретичному відділі Інституту фізики напівпровідників з 1983 року, на посаді головного наукового співробітника - з 2010 року

2018  Професор

1997  Доктор фізико-математичних наук, спеціальність: фізика напівпровідників і діелектриків

2005  Старший науковий співробітник

1988  Кандидат фізико-математичних наук, спеціальність: фізика напівпровідників і діелектриків

Публікації, монографії, патенти

Автор понад 200 статей, 1 патент на винахід

Основні напрями досліджень, науково-дослідний профіль

 • Фізика напівпровідників.
 • Теорія оптичних та рекомбінаційних переходів у реальних напівпровідниках.
 • Властивості графенових матеріалів. Теорія гістерезисних явищ у провідності графену на діелектричних та сегнетоелектричних підкладках. 
 • Теорія опору p-n-переходів у графеновому каналі. Графенова електроніка та сенсоріка.

Важливі посади та обов'язки

 • Член Спеціалізованої Вченої Ради з захисту докторських дисертацій із спеціальності "фізика напівпровідників і діелектриків" в ІФН НАНУ.
 • Член експертної комісії Президії НАНУ з питань оцінювання ефективності діяльності наукових установ (3 2016).
 • Член Українського фізичного товариства та Президент (з 2013).
 • Член Академії наук вищої школи Украіни (з 2005) та віце-президент (з 2010).
 • Заступник Міністра освіти і науки України (2008-2010, 2014-2019).
 • Член редколегії журналів УФЖ, Сенсорна електроніка та мікросистемні технології, Semiconductor PhysicsQuantum Electronics Optoelectronics.

Профілі

НАНУPersonID http://www.nas.gov.ua/EN/PersonalSite/Statuses/Pages/default.aspx?PersonID=0000027430
ORCiD http://orcid.org/0000-0002-2380-0305
Scopus Author ID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602806449

Years: 1983 - present, Docs: 60, Citations: by 92; h-index: 7

Web of Science

https://clarivate.com/products/web-of-science/

Years: 1983- present; Docs: 80, Citations: 234 by 124; h-index: 9

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=0KlRA0IAAAAJ

Years: 1983 - present,Docs: 157; Citations: 519; h-index 12

ReseachGate

https://www.researchgate.net/profile/M_Strikha

RGScore: 28.67; Docs: 97; Citations: 250; h-index: 8

Soskin

 

Соскін Станіслав Маратович

 

Провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики в Інституті фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

 

 

 

Біографія

Станіслав Маратович працює в теоретичному відділі Інституту фізики напівпровідників з 1982 року, на посаді  провідного наукового співробітника - з 2003 року

22.12.2011     Доктор фізико-математичних наук, спеціальність: теоретична фізика

15.12.2005    Старший науковий співробітник

23.11.1988  Кандидат фізико-математичних наук, спеціальність: фізика напівпровідників і діелектриків

Публікації, монографії, патенти

Автор понад 80 статей

Основні напрями досліджень, науково-дослідний профіль

 • Флуктуації, нелінійна динаміка.
 • Хаос та резонансні явища у низьковимірних системах різноманітної фізичної природи.
 • Електронний транспорт у напівпровідникових надгратках, у нано/мікроелектромеханічних резонаторах, системах з Джозефсонівськими контактами.

Важливі посади та обов'язки

 • Член Українського фізичного товариства.
 • Рецензент УФЖ, PhysicalReviewPhysRevLetters.
 • Редактор журналу "Fluctuation and Noise Letters" (з 2009 року).

Профілі

НАНУPersonID http://www.nas.gov.ua/EN/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000021196
Scopus Author ID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004319239

Years: 1985 - present, Docs: 55, Citations: by 349; h-index: 15

Web of Science

https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

Years: 1985 - present; Docs: 65, Citations: 365 by 313; h-index: 16

 

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=y9pxqlEAAAAJ

Years: 1985 - present, Docs: 88; Citations: 870; h-index: 19

 

Syngaivska

 

Сингаївська Галина Іванівна

 

Науковий співробітник відділу теоретичної фізики в Інституті фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

 

тел.

 

 

Біографія

Галина Іванівна працює в теоретичному відділі Інституту фізики напівпровідників з 2005 року, на посаді наукового співробітника - з 2016 року

25.02.2016  Кандидат фізико-математичних наук, спеціальність: 01.04.10 -Фізика напівпровідників і діелектриків

Публікації, монографії, патенти

Автор понад 20 статей

Основні напрями досліджень, науково-дослідний профіль

 • Моделювання електронного транспорту в напівпровідникових структурах.
 • Сильнопольові та високочастотні характеристики об'ємних і низько-розмірних квантових гетероструктур на основі АІІІВV матеріалів.

Важливі посади та обов'язки

 • Член Українського фізичного товариства.

Профілі

НАНУPersonID http://www.nas.gov.ua/EN/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000021203
ORCiD https://orcid.org/0000-0002-2166-6229
Scopus Author ID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55567359100

Years: 2013 - present, Docs: 6, Citations:  by 7; h-index: 2

Web of Science

https://clarivate.com/products/web-of-science/

Years: 2013 - present, Docs: 6, Citations: 8  by 4; h-index: 2

 

 

 sokolov

 

Соколов Валерій Миколайович

 

Старший науковий співробітник відділу теоретичної фізики в Інституті фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

 

тел. (044) 525-61-75

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Біографія

Валерій Миколайович працює в теоретичному відділі Інституту фізики напівпровідників з 1970 року, на посаді старшого наукового співробітника - з 1987 року

13.10.1999 Старший науковий співробітник

21.12.1981 Кандидат фізико-математичних наук, спеціальність:01.04.10 -Фізика напівпровідників і діелектриків

Публікації, монографії, патенти

Автор понад 100 статей, 1 монографія

Основні напрями досліджень, науково-дослідний профіль

 • Теорія напівпровідників, фізика напівпровідникових структур.
 • Оптичні явища.
 • Електрична генерація терагерцового випромінювання, нерівноважні електронні флуктуації в сильних електричних полях, нанорозмірні ефекти.
 • Високочастотна акусто-електрика напівпровідникових наноструктур. Акусто-оптика фотонних структур.
 • Магніто-акустичні взаємодії в феромагнітних системах, в тому числі наноструктурованних.

Важливі посади та обов'язки

 • Член Українського фізичного товариства.
 • Рецензент УФЖ, Phys. Rev. Lett., Phys. Rev. B, Phys. Rev. Applied, Nature Scientific Reports, J Appl Physics, J. Phys. D.

Профілі

НАНУPersonID http://www.nas.gov.ua/EN/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000021181
Scopus Author ID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7402728971

Years: 1974 - present, Docs: 50, Citations: by 283; h-index:9

Web of Science

https://clarivate.com/products/web-of-science/

Years: 1974 - present; Docs: 80, Citations: 316 by 267; h-index: 10

ReseachGate

https://www.researchgate.net/profile/Valeriy_Sokolov

RG Score: 26.67; Docs: 49; Citations: 278; h-index: 8 

 

Raichev1

 

Райчев Олег Едуардович

 

Провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики в Інституті фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

 

тел. (044) 525-62-92

 

Біографія

Олег Едуардович працює в теоретичному відділі Інституту фізики напівпровідників з 1987 року, на посаді провідного наукового співробітника - з 1996 року

15.12.2005 Старший науковий співробітник

25.06.1998   Доктор фізико-математичних наук, спеціальність: 01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків

03.04.1992   Кандидат фізико-математичних наук, спеціальність:01.04.10 -Фізика напівпровідників і діелектриків

Нагороди, відзнаки, конкурси

2010    Лауреат премії Національної академії наук України ім.С.І.Пекаря

Публікації, монографії, патенти

Автор понад 100 статей, 1 монографія

Основні напрями досліджень, науково-дослідний профіль

 • Фізика напівпровідникових наноструктур.
 • Квантовий транспорт.
 • Магніто-осциляційні явища.
 • Двовимірні топологічні ізолятори.

Важливі посади та обов'язки

 • Член Українського фізичного товариства.
 • Рецензент УФЖ, Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, PhysicalReview, Phys. Rev. Letters, Appl. Phys. Letters.

Профілі

НАНУPersonID http://www.nas.gov.ua/EN/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000021182
Scopus Author ID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003774357

Years: 1990 - present, Docs: 94, Citations:734; h-index: 20

Web of Science

https://clarivate.com/products/web-of-science/

Years: 1990 - present, Docs: 110, Citations: 1094 by 685; h-index: 19

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=HznUAGoAAAAJ

Years: 1990 - present, Docs: 157; Citations: 1134; h-index: 18

ReseachGate

https://www.researchgate.net/profile/Oleg_Raichev

RG Score: 31.09; Docs: 201; Citations: 523; h-index: 11