V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Department of Theoretical Physics

kochelap
 
Head of department
Corresponding member of NAS of Ukraine
Prof. Dr. Viacheslav Kochelap
tel.:525-60-33
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Staff

  
 
Dr. Pipa V.I.
Leading Researcher
tel.:525-61-75
e-mail:
  
 
PhD Izmailov I.A.
Senior Researcher
Тел.:525-77-78
e-mail:
 Strikha 145x145
 
Dr. Strikha M.V.
Principal Researcher
tel.:
e-mail
    
PhD Korotyeyev V.V.
Senior Researcher
tel.:525-77-78
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
 
PhD Linnik T.L.
Senior Researcher
tel.:525-61-75
e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  
 
PhD Kukhtaruk S.M.
Download CV
Scientific Researcher
tel.:
e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
kruglenko
 
Kruglenko P.M.
Junior Researcher
tel.:
e-mail:
  Raichev1
 
Dr. Raichev O.E. 
Leading Researcher
tel.:525-62-92
e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
PhD Syngayivska G.I.
Scientific Researcher
tel.:525-61-75
e-mail:
  Boiko
Dr. Boiko I.I.
Principal Researcher
tel.:
e-mail:
  Soskin
 
Dr. Soskin S.M.
Leading Researcer
tel.:
e-mail:
 
  Naumov2
 
Naumov V.V.
Senior Researcher
tel.:525-77-78
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  sokolov
 
PhD Sokolov V.N.
Senior Researcher
tel.:525-61-75
e-mail:
 
 

 

Field of research

The main directions of research activity:

Fundamental problems of solid state theory. Analysis of the properties of semiconductors, insulators and quantum heterostructures based on them. The study of phonon and electron subsystems of semiconductors. Study of electron-phonon interaction. Properties of semiconductors, insulators and quantum heterostructures in equilibrium. Fundamental questions of optical semiconductors. The theory of stochastic phenomena.

Problems of kinetics of charge carriers and phonons in semiconductors, micro- and nanostructures. Fundamentals of electron transfer in heterostructures. Electronic transport under the influence of strong electric fields. The theory of hot carriers. Electronic fluctuations. Electronic effects in limited semiconductors (classic size effects).

High-frequency and microwave properties of semiconductors and heterostructures based on them. The interaction of terahertz oscillations with semiconductors. Excitation of terahertz radiation. Generation of coherent phonons of sub-THz and THz range.

Physics of semiconductor devices for nanoelectronics and optoelectronics: heterostructure transistors, resonant tunneling diodes, microwave generators, particularly in the terahertz region of the spectrum, generators of coherent phonons. Development of methods for suppression of electrical noise and fluctuations in micro- and nanostructures.

Achievements

Найбільш вагомі наукові і науково-технічні результати:

  • Відкриття додаткових електромагнітних хвиль у кристалах з просторовою дисперсією.
  • Побудова теорії електрон-фононної взаємодії у напівпровідниках (полярон, конденсон). Відкриття нового механізму електрон-фононної взаємодії пропорційної електричному полю. Гігантське підсилення ультразвуку. Теорія електронних фазових переходів в напівпровідниках, обумовлених електрон-фононною взаємодією.
  • Розробка теорії спін-орбітальної взаємодії в напівпровідниках та гетеро структурах на їх основі.
  • Розроблена теорія надпотужних лазерів з хімічною накачкою. Запропоновані газодинамічні рекомбінаційні лазери, лазери ініційовані ударними та детонаційними хвилями. Відкрито явище формування оптичних хвилеводів в реагуючих системах високого тиску. Обґрунтовано принципово новий спосіб отримання потоків з великою густиною синглетного кисню – дисперсний генератор O2(1D) для потужних хімічних лазерів.
  • Розроблено методики розрахунків квантової кінетики електронів та фононів. Побудовано кінетичну теорію електронів у сильних електричних полях. Відкрито ефект багатозначної анізотропії електропровідності у багато долинних напівпровідниках.
  • Відкрито явище охолодження електронів сильних електричним полем. Встановлені механізми пригнічення електронних флуктуацій різних типів у просторово обмежених напівпровідникових зразках. Розроблена теорія суб-Пуассонівської статистики електронів в субмікронних структурах з балістичним транспортом носіїв.
  • Побудовано теорію лінійних та нелінійних явищ у низько вимірних напівпровідникових гетероструктурах.  
  • Відкрито явище формування самоузгоджених просторових структур при резонансному тунелюванні електронів та при електро-оптичному ефекті у квантових структурах.
  • Запропоновано та досліджено нові способи генерації терагерцового електромагнітного випромінювання у наноструктурах. Відкрито явище підсилення та генерації короткохвильових акустичних фононів в надгратках та оптичних фононів в нанорозмірних структурах.

Distinguished scientists

 

   pekar  Solomon Isaakovich Pekar
   rashba
 
   Грибников

 

 

 

Zinovii S. Gribnikov

 

 
 

 

 

 

Developments

текст...

Projects

текст...

Monographs

текст...

Publication

2019