V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

VScherbakov, MBombeck, JVJรคger, ASSalasyuk, TLLinnik, VEGusev, DRYakovlev, AVAkimov, MBayer // OpticsExpress, v.21, 16473 (2013)