V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Huawei Logo

Шановні колеги!

            Запрошуємо Вас прийняти участь у конкурсі наукових проектів HIRP Open від компанії HUAWEI (більш детальна інформація у вкладених файлах). цього року ми маємо велику кількість проектів у галузі радіоелектроніки та пристроїв, крім того передбачені фундаментальні дослідження по проектам. Перегляд проектів можливий після попередньої реєстрації.

Всі проекти Ви можете переглянути за посиланням: http://innovationresearch.huawei.com/IPD/hirp/#!hirp/open/subject/hirpOpenSearchList.html

Якщо ви бажаєте подати інноваційну ідею, яка не ввійшла в перелік викликів, це можна зробити за посиланням: http://innovationresearch.huawei.com/IPD/hirp/#!hirp/open/subject/cteateSubjectOut.html

Крім цих викликів, за посиланням, Ви зможете знайти інші виклики, які можуть бути більш релевантними до Ваших наукових інтересів та досягнень http://innovationresearch.huawei.com/IPD/hirp/portal/hirp/hirpOpenSearchList.html

HIRP 2018.pdf

HIRP_OPEN_Proposal_Template.docx

Media Technology.zip

Optical Technology.zip

Materials.zip

Wireless Communication Technology.zip

Storage Technology.zip

Engineering Technology.zip

Бажаємо всім успіху!

З будь-яких питань просимо звертатись до Миколи Ушакова:

ushakov.mykola@huawei.com, +380-672764352 UshakovMykola

 

Read more...

  Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у першому Українському форумі, який проходитиме в Києві у приміщенні Великого конференц-залу НАН України з 17 до 20 вересня 2018 року і присвячений 100-річчю Національної академії наук України.

Форум включатиме наступні заходи:

  • 18-а Українська конференція з космічних досліджень;
  • 6-а конференція GEO-UA;
  • Міжгалузевий семінар «Інформаційно-ефемеридне забезпечення космічних проектів»;
  • Бізнес форум та виставка «космос та інновації».

Більш детальна інформація та реєстрація на форум знаходиться на сайті http://space-conf.ikd.kiev.ua

До 90-річчя від дня народження Олега В’ячеславовича Снітка

(1928 1990 рр.).

Snitko

Олег В’ячеславович Снітко - відомий вчений в галузі фізики напівпровідників, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН УРСР, лауреат Державної премії УРСР в області науки і техніки, лауреат премії АН УРСР ім. К.Д.Синельникова.

          О.В.Снітко народився 30 квітня 1928 року в м. Києві. В 1946 році він закінчив середню школу і в тому ж році вступив на фізичний факультет Київського державного університету ім.Т.Шевченка. Закінчивши в 1951 році університет, Олег В’ячеславович розпочав свою наукову діяльність в Інституті фізики   АН УРСР, у відділі відомого вченого, професора В.І.Ляшенка, засновника в Україні наукового напряму - фізики поверхні напівпровідників.  

        З 1953 по 1956 рр. О.В.Снітко вчився в аспірантурі Інституту фізики АН УРСР. В 1957 р. він захистив кандидатську дисертацію,а в 1969 р.- докторську дисертацію.

  О.В.Снітко з перших днів існування Інституту напівпровідників АН УРСР, який було створено у жовтні 1960 року, працював в ньому вченим секретарем (1960 р.), старшим науковим співробітником, завідувачем   лабораторії та завідувачем відділу (1961-1967 рр.), з 1967 по 1970 рр. був заступником директора Інституту, а з 1970 по 1990 рр. - директором Інституту. В 1971 р. О.В.Снітка було затверджено у вченому званні професора за спеціальністю «Фізика напівпровідників і діелектриків», в 1973 р. його обрано членом - кореспондентом АН УРСР, а в 1985 р.- академіком АН УРСР.

Read more...

25 квітня2018 року у конференц-залі Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України проведено Загальні збори Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України

VFA-2018 

 

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6 Фото 7 Фото 8 Фото 9
Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

 

До 80-річчя від дня народження Бориса Олексійовича Нестеренка
(1938-2003 рр.).

     13 квітня 2018 року виповнюється 80 років від дня народження Бориса Олексійовича Нестеренка - відомого українського вченого в галузі атомної фізики і електроніки, доктора фізико-математичних наук, члена‑кореспондента НАН України. Вся трудова і наукова діяльність Бориса Олексійовича Нестеренка тісно пов’язана з Інститутом фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України.
       Б.О.Нестеренко народився 13 квітня 1938 року в м. Волгограді. В 1945 році сім’я переїхала до Києва. Закінчивши в 1955 р. середню  школу,  він вступив на  радіофізичний факультет КДУ ім.Т.Шевченка. Після закінчення університету в  1960 р. був направлений на роботу в Інститут фізики АН УРСР. В жовтні того ж року був переведений до новоствореного Інституту напівпровідників АН УРСР (зараз – Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України),в якому він пропрацював до своєї смерті в 2003 р.
      З 1962 по 1965 рр. Б.О.Нестеренко навчався в аспірантурі ІН АН УРСР.В 1967 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1977 р.-докторську. В червні 1978 р. його було призначено на посаду заступника директора Інституту з наукової роботи, яку він займав до грудня 1988 р. В коло його обов’язків як заступника директора Інституту входили питання впровадження нових розробок, співробітництва з вітчизняними та зарубіжними організаціями, проведення госпдоговірних робіт, контроль діяльності служб економічної ефективності, патентно-ліцензійної, СКТБ. В 1992 році його було обрано членом – кореспондентом АН України.
     Б.О.Нестеренко – один із фундаторів і провідних спеціалістів в галузі  досліджень атомарно-чистої поверхні напівпровідників в надвисокому вакуумі. Він вивчав традиційні, а також нові складні методи вивчення атомарно-чистої поверхні напівпровідників,серед них такі, як дифракція повільних електронів, ІЧ-фотопровідність і оптичні методи. Комплексний характер досліджень дозволив виявити цілий ряд ефектів на чистій поверхні, які мають важливе значення для фізики напівпровідників, а саме: вивчено параметри поверхневих електронних станів і фактори, які на них впливають.
   Під керівництвом Б.О.Нестеренка було захищено 6 кандидатських дисертацій. Борис Олексійович є автор більше 80-ти статей в міжнародних і вітчизняних наукових журналах, а також співавтор 3-х монографій.