V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

До 80-річчя від дня народження Бориса Олексійовича Нестеренка
(1938-2003 рр.).

     13 квітня 2018 року виповнюється 80 років від дня народження Бориса Олексійовича Нестеренка - відомого українського вченого в галузі атомної фізики і електроніки, доктора фізико-математичних наук, члена‑кореспондента НАН України. Вся трудова і наукова діяльність Бориса Олексійовича Нестеренка тісно пов’язана з Інститутом фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України.
       Б.О.Нестеренко народився 13 квітня 1938 року в м. Волгограді. В 1945 році сім’я переїхала до Києва. Закінчивши в 1955 р. середню  школу,  він вступив на  радіофізичний факультет КДУ ім.Т.Шевченка. Після закінчення університету в  1960 р. був направлений на роботу в Інститут фізики АН УРСР. В жовтні того ж року був переведений до новоствореного Інституту напівпровідників АН УРСР (зараз – Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України),в якому він пропрацював до своєї смерті в 2003 р.
      З 1962 по 1965 рр. Б.О.Нестеренко навчався в аспірантурі ІН АН УРСР.В 1967 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1977 р.-докторську. В червні 1978 р. його було призначено на посаду заступника директора Інституту з наукової роботи, яку він займав до грудня 1988 р. В коло його обов’язків як заступника директора Інституту входили питання впровадження нових розробок, співробітництва з вітчизняними та зарубіжними організаціями, проведення госпдоговірних робіт, контроль діяльності служб економічної ефективності, патентно-ліцензійної, СКТБ. В 1992 році його було обрано членом – кореспондентом АН України.
     Б.О.Нестеренко – один із фундаторів і провідних спеціалістів в галузі  досліджень атомарно-чистої поверхні напівпровідників в надвисокому вакуумі. Він вивчав традиційні, а також нові складні методи вивчення атомарно-чистої поверхні напівпровідників,серед них такі, як дифракція повільних електронів, ІЧ-фотопровідність і оптичні методи. Комплексний характер досліджень дозволив виявити цілий ряд ефектів на чистій поверхні, які мають важливе значення для фізики напівпровідників, а саме: вивчено параметри поверхневих електронних станів і фактори, які на них впливають.
   Під керівництвом Б.О.Нестеренка було захищено 6 кандидатських дисертацій. Борис Олексійович є автор більше 80-ти статей в міжнародних і вітчизняних наукових журналах, а також співавтор 3-х монографій.

         


Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України став лауреатом премії WEB OF SCIENCE AWARD UKRAINE 2018 за найбільшу кількість публікацій співробітників Інституту в провідних міжнародних наукових журналах за період 2007-2017 рр. реферованих міжнародною наукометричною базою даних
Web of Science компанії Claritave Analytics.

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у міжнародних конференціях!

International Science and Applications of Thin Films, Conference & Exhibition, SATF2018

Izmir, Turkey on September 17-21, 2018.

Deadline: April 15, 2018

http://satf2018.org/

International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN18)

30 June - 7 July 2018, Thessaloniki, Greece

Abstract Submission Deadline (extended): 16 April 2018

http://www.nanotexnology.com/

Surface Fest 2018

Palais des Congrès de Bordeaux, France, on June 13th and 14th.

Deadline for submission : April, 2018

http://surfacefest.org/

Шановні колеги!

З 17 по 19 травня 2018 року у м. Кременчук відбудеться V Міжнародна науково-практична конференція «НАПІВПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФОТОВОЛЬТАЇКА» НМІТФ-2018. Запрошуємо прийняти участь!
Деталі >>

Оголошено конкурс наукових проектів в рамках цільової програми наукових досліджень НАН України «Розумні» сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій» на 2018–2022 рр.

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=3839

Основними завданнями Програми є:

-       розроблення нових перспективних матеріалів на основі високих технологій, в тому числі «розумних» нано- та біотехнологій;

-       створення сенсорних пристроїв нового покоління на основі «розумних» матеріалів;

-       широке використання інтелектуальних комп’ютерних мереж при впровадженні сенсорних систем у практику;

-       перехід до максимального спрощення та мініатюризації пристроїв, конструювання портативних систем для загальнодоступного використання;

-       комбінація сенсорних систем зі смартфонами, GPS-системами та Інтернетом;

-       дослідна експлуатація експериментальних зразків приладів у потенційних замовників;

-       проведення метрологічних досліджень;

-       розширення спектра речовин, що можуть бути визначені за допомогою розроблених систем.

Умови участі у конкурсі наукових проектів за програмою

Науковий проект подається на експертизу до Наукової ради програми до 02.04.2018 р. у формі запиту на фінансування згідно з Додатком 1.

Матеріали подаються секретарю Робочої групи при Науковій раді Шкотовій Людмилі Василівні у вигляді твердої копії (2 прим.) на адресу 03143, Київ-143, вул.Заболотного150, к. 435 та на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .