V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 Історія введення та оновлення освітньо-наукової програми Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

 

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії (PhD)

"Прикладна фізика та наноматеріали"

 Освітньо-наукова програма 2024

 Освітньо-наукова програма 2023

Освітньо-наукова програма  2022 (серпень).

Освітньо-наукова програма  2022.( лютий)

Освітньо-наукова програма  2016.

Таблиця 1 Інформація про обов’язкові освітні компоненти

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОНП

Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 

Перелік освітніх компонент за вільним вибором здобувача

Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки

Навчальний план освітньо-наукової програми

Навчальний план освітньо-наукової програми 2024

Навчальний план освітньо-наукової програми 2023

Навчальний план освітньо-наукової програми 2022

Навчальний план освітньо-наукової програми 2021

 

Рецензії та листи підтримки освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PhD):

Перелік договорів про науково-технічну та освітню співпрацю між Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України та установами-партнерами.

Перелік  міжнародних науково-дослідних проєктів між Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України та установами-партнерами.

Список наукових публікацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії.