V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Main Results

Sample page for Stience menu.

Subcategories

 • Main Results

  Main Results

 • History

  Histrory

 • Scientific activities

  Державна тематика

  Державна цільова науково-технічна програма «Розроблення і створення сенсорних науковоємких продуктів». 
  Термін виконання: 2008р. - 2017р.

   

  Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

  Комплексна науково-технічна програма НАН України «Сенсорні прилади для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація».
  Термін виконання: 2013р. - 2017р..

   

  Відомча тематика ВФА НАН України

  Цільова програма ВФА НАН України «Фізичні та фізико-технологічні аспекти створення сучасних напівпровідникових матеріалів і функціональних структур для нано- і оптоелектроніки». 
  Термін виконання : 2012р. – 2016р.

   

  Теоретичні дослідження електричних, оптичних, магнітних та акустичних властивостей нанорозмірних напівпровідникових структур та приладів на їх основі.

  Термін виконання: 2016р. - 2020р.

   

  Дослідження особливостей хвильових оптичних явищ наноструктурованих/ нанокомпозитних середовищ та розробка технології функцінальних матеріалів і структур оптоелектроніки.

  Термін виконання: 2016р. - 2020р.

 • THzSensors

  THzSensors

 • NATO SfP-Novel Nanostructures

  NATO SfP-Novel Nanostructures

 • NATO SfP-SensorNetwork

  NATO SfP-SensorNetwork