Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

В.В. Стрельчук, В.П. Кладько, М.Я. Валах, В.Ф. Мачулін, А.А. Корчовий, Є.Г. Гулє, О.Ф. Коломис, Yu.I. Mazur, Z.M. Wang, M. Xiao and G.J. Salamo // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології; Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies,  т.1, №1, C.309-327, (2003).