Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Напрям ІV. Напівпровідникова ІЧ- і НВЧ- техніка
Керівник — чл.-кор. НАНУ, проф. Ф.Ф. Сизов (персональна сторінка)
Керівник — чл.-кор НАНУ, проф. В.С. Лисенко

Відділ фізики і технології низьковимірних систем
    Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. Ф.Ф. Сизов

    Відділ фотонних напівпровідникових структур
    Керівник — д.т.н. Л.А. Карачевцева

    Відділ функціональних матеріалів і наноструктур
    Керівник — д.ф.-м.н. О.М. Назаров