Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Напрям ІІI. ТГц і ІЧ функціональної напівпровідникової мікро- та нанофотоелектроніки
Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. Ф.Ф. Сизов
Керівник — д.ф.-м.н. О.М. Назаров
 
Відділ фізики і технології низьковимірних систем
    Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. Ф.Ф. Сизов
 
Керівник — к.ф.-м.н. С.В. Мамикін
 
Відділ функціональних матеріалів і наноструктур
    Керівник — д.ф.-м.н. О.М. Назаров