Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

А.Е. Беляев, В.В. Басанец, Н.С. Болтовец, А.В. Зоренко, Л.М. Капитанчук, В.П. Кладько, Р.В. Конакова, Н.В. Колесник, Т.В. Крицкая, Я.Я. Кудрик, А.В. Кучук, В.В. Миленин, А.Б. Атаубаева // Физика и Техника Полупроводников, Т.45, вып.2, С.256-252 (2011).