Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

С.П. Колесник, А.А. Кончиц, В.С. Ефанов, А. Лозенко, А.М. Данишевский, Д.А. Курдюков, В.Б. Шуман, С.К. Гордеев // Нанофізика, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр.- К.: Академперіодика Т. 3, № 2, С. 391-396 (2005)