Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

M.-L. Terranova, Ф.В. Моцний, А.А. Кончиць, З.Д. Ковалюк, П.М. Литвин, С.П. Колесник, С.П. Юрценюк // Нанофізика, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр.- К.: Академперіодика Т. 3, № 2, С. 301-306 (2005)