Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

В.Я. Братусь, Р.С. Мельник, І.М. Макєєва, В.М. Родіонов // Наукові вісті НТУУ ”KПІ”4, С. 125-130 (2009)