Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Головіна І.С., Гейфман І.Н., Колесник С.П. // Патент України на винахід93091 від 10.01.2011