Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

І.Н. Гейфман , І.С. Головіна, А.Г. Білоус // Патент України на винахід № 90491 від 11.05.2010