Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Андрійко О.О., Коваленко І.В., Черненко Л.В., Хайнаков С.A., Головіна І.С., Гейфман І.Н., Лисін В.І. // Наукові вісті НТТУ “КПІ”, №1(57), c.117-122 (2008)