Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

  Деменский А. Н., Ерохин С. Ю., Краснов В. А., Шутов С. В.//Тезисы докл. междунар. молод. конф. "ФизикА.СПб", С.-Петерб., 26-29 октября 2015 г. – С. 90-92.