Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Е.Ф. Венгер, Л.В. Завьялова, С.И. Кириллова, В.Е. Примаченко, С.В. Свечников // Радиотехника и электроника, т.41, №12, с.1513-1517 (1996)