Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Д.Г. Радов, В.П. Маслов, Ю.В. Ушенін, Г.В. Дорожинський, Г.В. Кушнір, А.В. Конченко, Н.В. Качур // Патент України на корисну модель № 115844 від 25.04.2017, бюл. №8 (2017)