Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

В.П. Маслов, Ю.В. Ушенін, Г.В. Дорожинський, Н.В. Качур, Т.А. Туру, О.І. Козак // Патент України на винахід № 115610 від 27.11.2017, бюл. №22 (2017)