Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

К.М. Божко, Т.А.Туру, Н.В. Качур, В.П. Маслов // Патент України на винахід № 119128 від 11.19.2017, бюл. №17 (2017)