Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Д.Г. Радов, В.П. Маслов, Ю.В. Ушенін, Г.В. Дорожинський // Патент України № 118600 від 10.08.2017, бюл. №15 (2017)