Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

В.П. Маслов, Г.В. Дорожинський, А.Л. Циганов // Патент України на винахід № 116694 від 25.04.2018, бюл. №8 (2018)