Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

В.П. Маслов, Н.В. Качур, Г.В. Дорожинський // Патент України на корисну модель № 129016 від 25.10.2018, бюл. №20 (2018)