Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Г.В. Дорожинська, Г.В. Дорожинський, Ю.В. Коломзаров, К.П. Гриценко, Ю.В. Ушенін, В.П. Маслов // Патент України на корисну модель № 126835 від 10.07.2018, бюл. №13 (2018)