Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 І.З. Індутний, Ю.В. Ушенін, В.І. Минько, П.Є. Шепелявий, М.В. Луканюк, Г.В. Дорожинський // Патент України на корисну модель № 128187 від 10.09.2018, бюл. №17 (2018)