Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Радов Д.Г., Маслов В.П., Ушенін Ю.В., Дорожинський Г.В. // Патент України на винахід № 118135 від 26.11.2018, бюл. №22 (2018)