Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Й. Бережинський, І.Є. Матяш, В.П. Маслов, С.П. Руденко, Б.К. Сердега, Ю.В. Ушенін// Патент України на корисну модель № 26551 МПК G01N 21/55. № u200705722. Бюл. №15 (2007)