Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Ю.М. Ширшов, А.В. Самойлов, Р.В. Христосенко, К.В. Костюкевич, Ю.В. Ушенін// Патент України на винахід № 63781, Бюл.№1 (2004)