Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

В.Ю. Хоруженко, Ю.М. Ширшов, К.В. Костюкевич, І.О. Самойлова, Р.В. Христосенко// Патент України на винахід № 56652 МПК 7 G01N 21/25 Бюл. №5 (2003)