Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

І.Є.Матяш, В.П.Маслов, А.В.Прохорович, Б.К.Сердега, Ю.В.Ушенін//Патент України на корисну модель № 86921 від 10.01.2014, бюл. №1(2014)