Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Г.В.Дорожинський, В.А.Данько, П.Є.Шепелявий, Р.В.Христосенко, М.О.Стеценко//Патент України на корисну модель № 87271 від 27.01.2014, бюл. №2 (2014)