Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Дорожинський Г.В., Маслов В.П., Качур Н.В., Філончук Р.Л. // патент України на корисну модель № 91922 від 25.07.2014, бюл. №14 (2014)