Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Г.В. Дорожинський, Ю.В. Ушенін, А.В. Самойлов, Р.В. Христосенко, Ю.С. Громовой, С.А. Зиньо, В.П. Маслов// Патент України на корисну модель № 76774 від 10.01.2013, бюл. №1 (2013)