Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Г.В. Дорожинський, Ю.В. Ушенін, А.В. Самойлов, В.П. Маслов//  Патент України на корисну модель № 77080 від 25.01.2013, бюл. №2б (2013)