Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Г.В. Дорожинський, В.І. Дунаєвський, В.П. Маслов// Патент України на корисну модель № 84770 від 25.10.2013, бюл. №20 (2013)