Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Б.К. Сердега, І.Є. Матяш, В.П. Маслов, Н.В. Качур// Вісник НТУУ «КПІ», Серія «Приладобудування», Вип. 45, С. 82-90 (2013)