Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Е. Самойленко, С. Залеток, С. Гоголь, А. Орловский, Ю. Ушенин, Г. Бекетов, А. Самойлов, Р. Христосенко, Г. Дорожинский, Л. Гулуа// Тези 5-ї між нар. н.-тех. конф. Сенсорна елект-роніка та мікросистемні технології (СЕМСТ-5), Одеса (Україна), №46, С. 199 (2012)