Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Ю.В. Ушенин, Р.В. Христосенко, А.В. Самойлов, Э.Б. Каганович, Э.Г. Манойлов, Б.А. Снопок// Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, т.10, вип.4, С. 210 – 215 (2012)