Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

В.П. Кислий, Л.В. Леваш, А.І. Ліптуга, А.В. Прохорович, В.М. Тягур// Патент на корисну модель №67041, Бюл. №2 (2012)