Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

А.В. Самойлов, Ю.В. Ушенін, Р.В. Христосенко// Патент на корисну модель № 58775 Україна, МПК (2011.01) G01N 21/55, Заявл. 27.09.2010; №u201011504. Опубл. 26.04. Бюл.№8 (2011)