Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Ю.В. Ушенін, А.В. Самойлов, Р.В. Христосенко// Патент на корисну модель № 57177 Україна, МПК МПК G01N 21/55,  Заявл. 12.08.2010; № u201009975, Опубл. 10.02.2011. Бюл. №3 (2011)